3 februari 2016

Order i staden ShaoXing för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

ASRE installerar en solenergianläggning på 4 MW (4 000 000 watt) på taket till ZheJiang Jindun Fire-Fighting Equipment Co. Ltd i ShaoXing. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka 7,32 MSEK.  Under anläggningens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 146 MSEK.

Installationen planeras under inledningen av andra kvartalet, 2016 och anläggningen beräknas årligen producera cirka 4 000 000 kWh. Kunden förbinder sig liksom i de övriga avtalen att köpa all elektricitet som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som fortsätter att ägas av ASRE, uppgår till cirka 40,8 MSEK.

Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

          En ny stor order för ASRE i hemmaprovinsen Zhejiang, där försäljningen tagit fart. Tillsammans med Henan-ramavtalet börjar vi få fotfäste i två av de folkrikaste provinserna i Kina. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta: