28 januari 2016

Order i staden NingBo för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

ASRE installerar en solenergianläggning på 0,6 MW (600 000 watt) på NingBo Hetson Car Parts Co. Ltd i NingBo. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,05 MSEK.  Under anläggningens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 21 MSEK. Denna order ligger utanför det nyligen presenterade samarbetsavtalet med HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd.

NingBo bedöms som en intressant marknad med många byggnader som lämpar sig väl för ASRES produkter. Staden har cirka 7,6 miljoner invånare och en central position som hamnstad.

Installationen planeras under första kvartalet, 2016 och anläggningen beräknas årligen producera cirka 600 000 kWh. Kunden förbinder sig liksom i de övriga avtalen att köpa all elektricitet som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som fortsätter att ägas av ASRE, uppgår till cirka 6,3 MSEK.

Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

          Vi märker att tillverkare av kiselsolceller möter på all större marknadsmotstånd till förmån för tunnfilmssolceller av det slag som SolTech arbetar med. Fortsätter försäljningen i denna takt når ASRE sina förväntade 230 MW för 2019 tidigare än beräknat. En annan aspekt som verkar tilltala kunder är att ASRE levererar ett komplett erbjudande till marknaden med SolTechs produkter för pannbeklädda tak och vår partner ASPs produkter för övriga tak, fasader och fönster. Dessutom är produktionen lokal.

För mer information, vänligen kontakta: