9 november 2010

Nytt kapital för lanseringen av SolTech Flex säkerställt

Bolaget genomförde under perioden 27 september – 25 oktober 2010, en nyemission för att säkerställa kapital för lanseringen av SolTech Flex, och samtidigt frigöra medel för fortsatt kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter, i syfte att bredda produktfamiljen och öppna nya marknadssegment. 

Totalt tecknades i emissionen drygt 7.8 miljoner aktier till kursen 0,95 kronor per aktie, motsvarande närmare 7.5 miljoner kronor i teckningslikvid före sedvanliga emissionskostnader. Totalt antal tecknare uppgick till 451 stycken, betydande att Bolaget nu har över 1,000 aktieägare. 

Emissionen förväntas vara registrerad hos Bolagsverket inom kort. Totalt antal utestående aktier, kommer efter registrering att uppgå till drygt 130 miljoner. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010, kommer att offentliggöras i mars månad 2011. 

Emissionen utbjöds till allmänheten för att ytterligare sprida ägandet i Bolaget och skapa än bättre förutsättningar för handeln i Bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) och samtidigt lägga grunden för Bolagets långsiktiga plan som är att söka notering på Stockholmsbörsen.

SolTech Flex är en enkel, billig och effektiv solfångare för självmontage – pris till konsument under 10 000 kronor! Produkten monteras och demonteras enkelt av kunden själv och har utvecklats speciellt för att bidra till underhållsvärmebehovet i sommarstugor och fritidshus, höst, vinter och vår, och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat.  

–          Vi är mycket stolta och glada över det stöd våra aktieägare och allmänheten visat i emissionen.  Vi såg det som naturligt att vända oss till allmänheten, eftersom de även är presumtiva kunder för såväl SolTech Flex som SolTech System säger VD, Frederic Telander i en kommentar. 

–          SolTech Flex lanserades på Hem & Villamässan i Stockholm, 7-10 oktober 2010. Med facit i hand kan vi konstatera att intresset för SolTech Flex och SolTech System var mycket stort och det känns därför ytterst tillfredställande när vi nu, med nya medel i kassan, kan intensifiera våra försäljningsaktiviteter enligt plan, avslutar VD Frederic Telander.  

  

Kort om Bolaget  

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare. 

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem. 

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag drygt 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se 

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com