11 augusti 2010

Nya orders för SolTech Energy i form av byggsatser

Som ett led i SolTechs strategi att snabbare öka tillgängligheten och försäljningen, finns SolTechs produkter nu också byggsats. Tre orders för montage på villor, motsvarande 360,000 kronor har tecknats.    

–   Vi har en stark tradition av självbyggeri i Sverige – det finns helt enkelt en stolthet att bygga själv, dessutom sparar kunden installationskostnaden. Andelen självbyggare ökar kraftigt, vilket också bekräftas av ökad försäljning i bygghandeln. Det är med stor glädje vi noterar att det finns god aptit för SolTechs produkter som kompletta byggsatser, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

–  Det ökande allmänna kundintresset för energibesparande och smarta produkter, gör att detaljister, byggbolag och privatpersoner i allt större omfattning även efterfrågar SolTechs produkter som byggsats. I leveransen ingår en utförlig installationsanvisning. Kunden kan också få vägledning på plats i samband med installationen, om så önskas avslutar VD, Frederic Telander. 

 

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 700 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com