17 maj 2011

Nya order för SolTech Energy i Sverige och Spanien om 500,000 kronor och ökat internationellt intresse!

SolTech Energy har erhållit nya order motsvarande 500,000 kronor, avseende ett system i Sverige om 40 kvm som kombineras med en luft/vattenvärmepump och ett antal mindre system om totalt cirka 75 kvm i Spanien. Systemen är planerade att installeras under våren 2011.

       Det är mycket glädjande att vår strategiändring i Spanien nu börjar ge resultat! Under fjärde kvartalet 2010 implementerade vi en ny försäljningsstrategi som innebar att vi etablerade samarbete med duktiga agenter och distributörer med bra referenser och lokala nätverk. Vi har i första hand fokuserat på Andalusien för att därefter, beroende av utfall, expandera vidare till landets övriga provinser i syfte att slutligen bli rikstäckande säger VD Frederic Telander i en kommentar.

          I Spanien har vi i dag samarbetspartners i Malaga, Huelva, Cadiz, Sevilla, Cordoba, Granada och Almeria. Totalt uppgår antalet anslutna agenter och distributörer till 32 stycken, betydande att vi nu täcker in Andalusien såväl försäljnings som montage och installationsmässigt fortsätter VD Frederic Telander.   

          Vi ser också mycket glädjande ett ökat internationellt intresse för våra produkter. Utanför Sverige och Spanien, för vi i dag fördjupade diskussioner med intressenter från Sydkorea, Bulgarien, Rumänien, Grekland, Irland och USA. Därutöver finns många ytterligare intressenter som anmält sitt intresse och som vi för närvarande utvärderar, t.ex. från Kina och Indien avslutar VD Frederic Telander.  

 

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com