9 maj 2016

Ny order på 25 år för SolTechs dotterbolag ASRE, i Huzhou City i Zhejiang-provinsen

ASRE installerar en solenergianläggning på 1 MW (1 000 000 watt), hos Zhejiang Roomeye Energy-Saving Technology Co. Ltd i Huzhou City, Kina. Anläggningen beräknas ge årliga intäkter motsvarande cirka 1,67 MSEK, och under avtalets 25 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 41,75 MSEK.

Installationen och driftsättning är planerad till fjärde kvartalet 2016 och anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 020 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 25 års tid och investeringen i anläggningen, som ägs av ASRE, uppgår till 10,2 MSEK.   

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Med denna order förstärker vi vår position i regionen ytterligare och ser fram mot fler affärer inom kort. Avtalets längd är återigen på 25 år istället för som tidigare på 20 år. Avtalet förlängs dessutom med ytterligare 5 år om det inte sägs upp av någon part efter 25 år. Det är extra roligt att vår nya kund är en av Kinas första producenter av energieffektiva fönster och dörrar. Vi tror att andra gröna företag kommer att följa efter och vara en god marknad för oss.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina.  Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.