21 januari 2016

Ny order för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

ASRE installerar en solenergianläggning på 0,8 MW (800 000 watt) på Zheijang Sci-Tech University i Hangzhou. Anläggningen beräknas generera årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,45 MSEK.  Under anläggningens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 29 MSEK. Denna order ligger utanför det nyss presenterade samarbetsavtalet med HeNan Provincial Energy Conservation Co. Ltd.

Med denna installation tar sig ASRE an ett nytt mycket intressant segment med stor potential i närområdet, och på sikt även i landet: Kinas 2 845 universitet, varav 67 i provinsen Zheijang.

Installationen planeras i två steg om 400 KW vardera, med det första steget under första kvartalet, 2016 och det andra senare under årets lopp. Anläggningen beräknas årligen producera cirka 880 000 kWh och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsätter att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,3 MSEK.

Intäkterna i ASRE konsolideras i SolTechs koncernbalansräkning, där ASPs minoritetsandel, tillika SolTechs partner i ASRE, bokförs som minoritetsintressen.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

–          Universiteten i Kina är en potentiell jättemarknad. Hur stort genomslag vi får, kan vi naturligtvis endast spekulera i. Vår konkurrenskraft är dock oomstridd. Utan att universiteten behöver lyfta ett finger eller lägga ut en krona, sparar de pengar genom oss och bidrar samtidigt till att möta Kinas miljömål. Siffrorna blir lätt mycket stora i det här landet. Enbart vår kund Sci-Tech University har 500 000 kvm takyta. Leker vi med tanken att vi skulle få installera solceller på 10 % av hela den ytan, motsvarar det cirka 4 MW solenergi. I hela Hangzhou finns det sedan ytterligare 14 universitet och högskolor. Anta att varje universitet i genomsnitt har 100 000 kvm takyta. Skulle vi installera solceller på 10 procent av denna yta får vi ytterligare drygt 11 MW solenergi. Betänk därefter att det i hela Zheijang-provinsen finns 67 och i hela Kina 2 845 universitet. Där har vi en potentiell jättemarknad i ordets rätta bemärkelse.

För mer information, vänligen kontakta: