6 mars 2020

Ny kommunikationschef rekryterad till Soltech med fokus på tillväxt

Josefin Sollander har rekryterats som kommunikationschef med ansvar för att stärka koncernens varumärke genom ännu bättre kommunikation. Soltechs inledande fokus är att få in koncernens dotterbolag i gemensam profil, att utnyttja synergieffekterna och att tydligare kommunicera Soltechs innovativa tak- och fasadlösningar med integrerade solceller.

Josefin Sollander kommer närmast från Skansen som sponsringsansvarig och har ett förflutet inom finansbranschen som marknads- och varumärkesstrateg, sponsringschef och event manager på SEB och har även drivit eget bolag i branschen. 

  • Jag har under många år arbetat med kommunikation-, varumärkes- och sponsringsuppdrag i olika former både med stora företag och i den ideella sektorn. Att bli ansvarig för kommunikation på Soltech känns både hedrande och spännande. Solbranschen är helt nödvändig för att nå de globala klimatmålen och att vara en del av den resan är mycket inspirerande – säger Josefin Sollander.
  • Marknaden är redo för våra lösningar både i Sverige och i övriga Norden/Europa. Nu tar vi nästa steg och siktar på en tydligare kommunikation för att bygga vårt varumärke ännu starkare. Josefin har värdefulla kunskaper inom kommunikationsområdet och hon blir en nyckelspelare i vår expansion, säger Stefan Ölander, VD Soltech Energy. 

Josefin Sollander är anställd på Soltech från och med den 1 mars 2020. 

För mer information kontakta:                                                                                                                                Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                         Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com