12 september 2016

Myresjöhus lägger testorder på SolTech ShingEl

SolTech Energy har fått en testorder från Myresjöhus på en SolTech ShingEl solenergianläggning. Anläggningen på drygt 6,4 KW (6460 watt) ska monteras på ett parhus i den miljöprofilerade Vallastaden i Linköping och består av 170 SolTech ShingEl paneler till ett ordervärde av 219 000 kronor.

SolTech ShingEl är en unik kombination av traditionell taktäckning och elförsörjning från solen. Produkten är fullt kompatibel med den platta betongpannan Carisma från Benders och ersätter enkelt ett valfritt antal Carisma pannor för att skapa ett tak som samtidigt genererar el.

SolTechs teknikavdelning arbetar löpande med att vidareutveckla befintliga, och att utveckla nya, solenergilösningar för integration i tak och fasader.  

VD, Frederic Telander i en kommentar;

  • Vår plan är att officiellt lansera ShingEl under första kvartalet 2017. Att vi nu tar denna testorder innan lansering är mycket glädjande. Det som sporrar är inte storleken på ordern utan potentialen. Myresjöhus och Smålandsvillan ingår i OBOS Sverige AB, tidigare BWG Homes, som är en av de ledande aktörerna på marknaden i Sverige med en årlig omsättning på cirka 2 miljarder SEK.  Enligt Byggfakta 2015 uppfördes under förra året 506 st. Smålandsvillor och 494 st. Myresjöhus, vilket tillsammans motsvarar en marknadsandel om cirka 16, 5 %. Här finns onekligen stor potential för framtiden och det är vår bedömning att SolTech ShingEl på några års sikt skall ta en given position i marknaden.

För mer information, vänligen kontakta: 


Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel; 08-441 88 46.
E-post: frederic.telander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com