21 december 2021

Läs Aktiespararnas analys – Soltech rekordstarkt inför 2022 och riktkursen på 38-41 kronor per aktie upprepas

I en analys från Analysguiden kommenteras Soltechs utveckling 2021. Framförallt omnämns den starka avslutningen med hela tre förvärv under december månad där ESSA Glas & Aluminium, Falu Plåtslageri och Takab i Falun välkomnats till koncernen.

”Vi räknar med ytterligare ett år där bolaget leder konsolideringen på marknaden och räknar med att Soltech fortsätter expandera sitt ekosystem för solenergi genom ytterligare förvärv inom bland annat solenergi, fasad, tak och elteknikbranschen”, skriver Aktiespararna och menar att Soltechs position inför det nya året är kraftigt förbättrad.
 
Även dotterbolaget Advanced Soltechs särnotering kommenteras, ett bolag som i skrivande stund är upp cirka 60 procent sedan noteringen, samt hur särnoteringen minskar Soltechs skulder. Stefan Ölander kommenterar analysen och tar sikte på 2022. 
 
– 2021 har varit ett händelserikt år för koncernen med hela 10 bolagsförvärv, en övertecknad nyemission, en lyckad särnotering av Advanced Soltech och en rejäl slutspurt med tre nya bolag i koncernen bara under den senaste veckan. Soltechs resa har bara börjat och med ett starkt år i ryggen är vi mer än redo att växla upp på alla fronter under 2022, säger Stefan Ölander, vd Soltech Energy. 
 
Läs Analysguidens kommentar i sin helhet här:
 https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-soltech-energy-nya-forvarv-och-gynnsam-sarnotering