18 maj 2010

Framgångar för SolTech Energy i Spanien

SolTech Energys helägda spanska dotterbolag, SolTech Energy Mediterraneo S.L. har erhållit två orders motsvarande EUR 48,000, för installation under våren/sommaren 2010.

SolTech Systemen skall installeras i två privata bostäder i områdena Benahavis och Mijas utanför Malaga i södra Spanien och omfattar 18 respektive 45 m2 i yta. - Det större systemet om 45 m2 integreras med ett centralt uppvärmningssystem med golvvärme. Utöver detta skall systemet även ge underhållsvärme till en inglasad terrass vintertid. - Det mindre systemet om 18 m2 installeras i samband med en omfattande renovering av huset, och innefattar även ett golvvärmesystem med tillhörande ackumulatortank. - Båda installationerna är bidragsberättigade med upp till 60 % av den totala installationskostnaden. – Vi har under våren noterat ett ökat intresse för SolTechs system i Spanien, och är mycket glada och stolta över att vi nu på allvar har inlett den kommersiella fasen, vilken utgör en betydande del av vår framtida strategi och tillväxt. Med stöd av det ökade intresset har vi under våren 2010, också byggt ut vår kapacitet i Spanien för att effektivare kunna marknadsföra, montera och installera våra system hos spanska kunder säger VD, Frederic Telander i en kommentar. Som ett komplement till sin luftburna systemlösning, erbjuder SolTech i Spanien också en nyutvecklad och för spanska byggnormer anpassad vattenburen systemlösning. För en första pilotinstallation av SolTechs system i Spanien, erhöll kunden 59 % av maximalt 60 % i installationsbidrag. Kort om Bolaget SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare. Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem. SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 700 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com