4 oktober 2016

Första SolTech ShingEl-anläggningen nu monterad på Myresjöhus

170 SolTech ShingEl-paneler som utgör den tidigare aviserade solenergianläggningen på drygt 6,4 kW (6460 Watt) är nu monterade på ett parhus i den miljöprofilerade Vallastaden i Linköping.

Anläggningen är installerad till Myresjöhus belåtenhet efter att deras egna tekniker, takläggare och elektriker själva genomfört montaget i enlighet med produktkonceptet. Vid denna viktiga första installation var SolTechs produktägare och utvecklare av ShingEl, Anna Svensson personligen på plats för att övervaka att allt avlöpte enligt plan.

Frederic Telander, VD i en kommentar:
Genom att kombinera solenergi med modern värmepumpsteknik strävar vi mot att husen skall bli energineutrala, dvs. inte kräva tillskott av energi från elnätet på årsbasis. Det som sporrar i detta läge är potentialen av denna första order. Myresjöhus och Smålandsvillan, som ingår i samma koncern, uppförde tillsammans 1 000 småhus under 2015 enligt Byggfakta, vilket motsvarar en marknadsandel om cirka 16,5 %.

Stefan Eklund, Produktansvarig Myresjöhus i en kommentar:
Vi tycker att solcellerna integreras väldigt bra i taket, det är riktigt snyggt och själva installationen är dessutom mycket enkel när man kommer i gång. Utfaller detta väl ser vi det som en intressant lösning för framtiden. 

För mer information, vänligen kontakta:

Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel; 08-441 88 46.
E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech ShingEl
SolTech ShingEl är en unik kombination av traditionell taktäckning och elförsörjning från solen. Produkten är fullt kompatibel med den platta betongpannan Carisma från Benders och ersätter enkelt ett valfritt antal Carisma pannor för att skapa ett tak som samtidigt genererar el.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com