1 juni 2016

Femte ordern i staden NingBo för SolTechs dotterbolag ASRE

ASRE har tecknat en order med NingBo WeiYe Corp Co. Ltd. Ordern gäller installationen av den femte solenergianläggningen i staden NingBo i Zhejiang-provinsen. Anläggningen är på 1 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 1,7 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 34 MSEK.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,27 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd och ansluten till nätet under fjärde kvartalet 2016. NingBo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare och ligger i Zhejiang-provinsen där ASRE också är verksamma. ASRE har tidigare erhållit fyra andra order i NingBo på totalt 4,5 MW. Med denna femte order inkluderad, genererar dessa tillsammans motsvarande cirka 10,3 MSEK i löpande årsintäkt och cirka 206 MSEK i total intäkt över 20 år.  Med dessa fem anläggningar inkluderade beräknas drygt 9 MW vara anslutna till nätet under fjärde kvartalet 2016.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Det känns fantastiskt att få vår femte order i NingBo på 10 månader. Vi har nu 16,57-20,57 MW i såld volym, således 66,28- 82,28 % av årsmålet om 25 MW installerad solenergikapacitet. Finansieringen av dessa order är i full gång och vi börjar nu sträcka blicken mot nästa år. SolTech står planenligt inför en mycket spännande utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina finansieras av ASAB och bedrivs i Kina av ASRE. Bägge bolagen ägs till 51 procent av SolTech och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.