18 augusti 2016

Cixi Huawei sjätte kunden i Ningbo för SolTechs dotterbolag ASRE

ASRE har tecknat en order med Cixi Huawei Appliance Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning i Ningbo. Anläggningen är på 850 KW och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 1,48 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 29,6 MSEK.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 858 500 kWh. Cixi Huawei förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 8,74 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2017.

Ningbo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare som ligger i Zhejiang provinsen, ASRE:s hemprovins. ASRE har det senaste året erhållit fem andra order i Ningbo på totalt 5,5 megawatt (MW). Tillsammans med denna order kommer ASRE att ha årliga intäkter från anläggningarna i Ningbo motsvararande cirka 11,78 MSEK och cirka 235,6 MSEK i total intäkt över 20 år.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Med vår sjätte kund i Ningbo närmar vi oss årets säljmål snabbt. Det skapar självklart skalfördelar när projekten är i samma stad men framförallt ger det mer försäljning. Kunder följer gärna goda exempel.

    ASRE har som mål att sälja 25 MW under 2016. Utöver 150 MW i ramavtal som löper under fem år, har vi nu 19,67–23,67 MW i såld volym i år, således ca 78-94% % av årsmålet, uppnått med drygt fyra månader kvar av året.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.