Affärsstöd

Ett viktigt kitt i verksamheten

Vi bygger en modern energirörelse

Soltechkoncernen är ett företag i snabb tillväxt. Vår affärsmodell har solenergi som plattform och vi har vår grund sedan 2005 och är idag ett av Sveriges ledande koncerner för solenergi. Vi förvärvar bolag inom solenergi, tak, fasad, elteknik, ladd och lagring och vår unika modell är att transformera bolagen i traditionella branscher till att också ha solenergi som ett utbud för kunderna. En modell som visat sig mycket framgångsrik i den gröna omställningen som samhället nu genomgår.

I koncernen tror vi mycket på samverkan och tillhörighet. Det ska vara givande, roligt och utvecklande att jobba i ett bolag som är en del i vår koncern. Därför arbetar vi mycket med möten och kommunikation,  gemensamma träffar, aktiviteter och utbildningar.

Vi har spännande kunder som driver utvecklingen framåt i banbrytande projekt men också vardagliga frågor inom våra branscher tillsammans med kunder inom alla sektorer: bostäder, industrier, företag, offentlig sektor men också storskaliga och batteri- och solparker.

I koncernbolaget finns det stödfunktioner, t.ex. IT, ekonomi, kommunikation och HR som är till för att stödja och underlätta för de som arbetar med kärnverksamheten.

Tillsammans integrerar vi solen i vardagen.

Affärsstöd - ekrarna i hjulet

Ekonomi, IT, kommunikation, hållbarhet och HR är viktiga stödfunktioner för att få våra duktiga yrkeskollegor att göra de bästa installationerna. Att se till att våra bolag har de system, övergripande riktlinjer, uppförandekod och gemensam kommunikation och regelverk för finansiell rapportering är stödfunktionernas jobb. Det är omväxlande och roligt att jobba inom dessa områden ute i bolagen eller internt i moderbolaget.