Solprojektör

Arbete med hög ambition

Jobba som Solprojektör

Som solprojektör ansvarar du för att utveckla och designa morgondagens solenergianläggningar.

Solprojektören arbetar med att undersöka och utvärdera kundernas installationsplatser för solpaneler och utvecklar en plan för hur panelerna ska placeras och anslutas till elnätet samt eventuella batterilösningar. Tillsammans med kollegor i teamet och kunden görs tekniska beräkningar för att dimensionera systemet och projektören väljer rätt komponenter som solpaneler, växelriktare och andra tillbehör till anläggningen.

Hållbarhet är en viktig aspekt i planeringen och finns med som en viktig parameter under hela processen.

Som solprojektör i Soltech planerar du bokstavligt talat samhällets framtida energilösningar redan idag.

 

 

Är solenergi lönsamt?

En av de viktigaste delarna är att titta på projektets ekonomiska lönsamhet och kostnadseffektivitet. Som projektör väljer du både inriktning och lösning och får ta hänsyn till kostnader för inköp av material, installation, underhåll och energiförbrukning och göra en bedömning av den förväntade avkastningen på investeringen. Solprojektören arbetar också med att övervaka och utvärdera projektets prestanda efter installationen, för att säkerställa att systemet fungerar optimalt och att det genererar den förväntade mängden energi.

Design och utveckling
Solprojektörer arbetar med att utveckla och designa solenergiprojekt som bidrar till att minska vår påverkan på miljön genom att producera ren och förnybar energi.
Kreativa utmaningar
Att lösa tekniska problem och utveckla kreativa lösningar för att optimera solenergiprojekten är en del av vardagen. Detta gör att arbetet kan vara mycket utmanande och givande på en intellektuell nivå.
Samhället behöver förnyelsebar energi
Solprojektörer bidrar till att bygga en infrastruktur för ren och förnybar energi som kan förbättra samhällets välfärd och hållbarhet. Det gör att du arbetar med spännande teknik inom solenergi, inklusive solpaneler, växelriktare och andra komponenter.
Samarbeten
Solprojektörer arbetar ofta med andra yrkesgrupper, inklusive elektriker, takläggare, byggare och arkitekter. Inte minst är kunderna mycket varierande vilket gör att arbetet ger möjlighet att samarbeta med andra yrkesgrupper och lära sig mer om olika områden.

”Att vara en kugge i mitten av våra kunders solcellsprojekt är verkligen utmanande och spännande. Känslan när ett projekt är klart är faktiskt fantastisk!”