Solcellsmontör

Ett jobb med hög energi

Jobba som Solcellsmontör

Våra solcellsmontörer är nära framtidens energiförsörjning, ja faktiskt är den ju redan här. Som montör av solpaneler installerar och underhåller  du och bidrar till våra kunders gröna framtid med effektiv och förnybar energi.

Du har förstås tekniska kunskaper, noggrannhet och förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team.

Som solcellsmontör är arbetet varierande med många olika typer av kunder från privatpersoner till stora kommersiella fastigheter.

Du är del av ett team där du ofta arbetar tillsammans med projektören, projektledare och andra kompetenser som takläggare och elektriker och teamet är en viktig del av jobbet.

En solcellsmontörs vardag

Installationer
Som solcellsmontör ansvarar du för att installera solpaneler på tak, fasader, mark eller andra lämpliga platser. Detta innefattar att montera paneler, ansluta dem till elsystem och nätverk samt utföra nödvändiga elektriska anslutningar.
Anslutning
Kabeldragning och anslutning är moment som ingår i arbetet även om certifierade elektriker gör de slutgiltiga installationerna. Anläggningarna ansluts till elnätet eller ett batterisystem. Viktigt för ett bra montage är noggrannhet och kontroll av alla dragningar.
Underhåll
Solcellsanläggningar är i stort sett skötselfria men ett visst drifts- och underhållsarbete behövs. Många av våra kunder har serviceavtal med oss och då kan blanda annat inspektion av anläggningen, reparation av något fel eller ev utbyte av en panel behövas.

Det bästa med mitt jobb är att vi stöttar och hjälper varandra. Ibland är det högt tempo och då känns det bra med kollegor som hjälps åt och har kul!

Pelle Torberger, Soldags