Projektledare

Flexibel behovsuppfyllare

Jobba som projektledare

En projektledare inom solenergi har ansvar för att planera, organisera och övervaka solenergiprojekt från start till slut. Detta innebär att projektledaren har en central roll i att säkerställa att projektet levereras i tid, inom budget och enligt specifikationerna.

Detta kräver en kombination av tekniska, ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter. En projektledare inom solenergi får en varierad och utmanande vardag med olika typer av projekt inom en bransch i stark tillväxt.

 

Hur kan en arbetsdag se ut?

Projektförberedelser
Ansvara för kravspecifikation och mål. Bedömer projektets omfattning, definiera arbetsåtgång och upprätta projektplan.
Budget och resurshantering
Projektledaren hanterar projektets budget och håller koll på kostnader för inköp av material, arbetskraft, underleverantörer m.m. Säkerställer att projektet håller budget och tar hand om eventuella kostnadsavvikelser.
Tidplan
Projektledaren skapar en realistisk tidsplan och följer upp framstegen. I processen identifieras och hanteras eventuella förseningar/hinder som kan uppstå och vidtar åtgärder för att hålla projektet på rätt spår.
Samarbete och risker
Att arbeta i team är vanligt i projekt och teamen består ofta av flera parter både inom bolaget och med kunder och leverantörer. God kommunikation i projektet är viktigt för att få engagemang och en bra slutleverans. Under tiden identifieras risker och uppföljning görs löpande.
Slutförande av projekt
Alla arbetsmoment ska uppfylla beslutade kvalitetsstandard och specifikationer. Slutligen är dokumentering och rapportering viktigt för slutförande av projektet, inte minst eventuella förändringar som gjorts under projektets gång.

Flexibilitet alla dagar

Att jobba projektbaserat är väldigt utvecklande då man både får utveckla tillsammans med sina kollegor, kunden och leverantörer. Superkul med komplexa utmaningar som leder till bra samhällsutveckling.