Resurseffektivitet

Inom Soltech använder vi ett stort antal komponenter och produkter för att kunna leverera de lösningar vi erbjuder. De frågor som vi främst jobbar med i detta fokusområde är att optimera materialflöden, skapa cirkulära materialflöden, återvinning av material och vårt producentansvar.

Optimerade och cirkulära materialflöden

Soltech är en stor koncern med många olika affärsverksamheter i sitt paraply. Vi jobbar kontinuerligt med synergieffekter mellan verksamheterna och optimerar hur vi använder materialen. Vi jobbar också med externa partners för att skapa cirkulära flöden, framför allt för solpanelerna som innehåller mycket värdefulla komponenter och material

Återvinning, återanvändning och återbruk

Soltech arbetar aktivt med återvinning. När en solenergianläggning byggs blir det relativt lite avfall, främst i form av emballage som samlas ihop och återvinns. För verksamhet i våra andra affärsområden, främst tak, blir det mer spill och avfall som ska tas omhand och återvinnas eller återbrukas. Soltech har som ambition att under 2023 och 2024 intensifiera sitt arbete med att minimera avfallet i koncernen.

Producentansvar

Som kund till Soltech behöver man aldrig känna sig orolig att vi inte tar ansvar för de system vi installerar. För vissa av de solinstallationer vi gör har vi producentansvar. Fråga det Soltechbolag du köper din anläggning från vad som gäller för just din lösning. Producentansvaret regleras av lagstiftning och det varierar vem som har producentansvaret för en viss anläggning eller vissa komponenter.