Kompetensförsörjning

Idag och imorgon samtidigt

En snabbt föränderlig omvärld, teknikutveckling samt en ökad globalisering gör att medarbetarnas kompetens är en av företagets viktigaste beståndsdel och en drivande del i utvecklingen. Att både snabbt kunna ställa om idag och tänka långsiktigt för morgondagens behov och yrken är en balansgång. Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt personer i rätt tid, utveckla och behålla nöjda och engagerade medarbetare i företaget. Vi ser kompetensförsörjning som en viktig nyckel för att bygga en långsiktigt stark och kompetent organisation.

Kunskapsdelning viktig möjlighet

Forum för kunskapsdelning är en viktig del i koncernen och vi har bland annat utvecklingsgrupper inom inom våra affärsområden sol, tak, fasad och el-teknik samt för stödtjänster som ekonomi, juridik, HR, kommunikation, it och verksamhetsutveckling.

Stor organisation skapar valfrihet

Vi är en koncern med många dotterbolag och det ger oss möjligheten och styrkan att kunna erbjuda våra medarbetare möjligheten och valfriheten att jobba i andra bolag och utvecklas inom en annan bransch, på annan ort eller i annat yrke. Det är något som flera redan har provat på och vi arbetar för att ytterligare förenkla möjligheten till rörlighet inom koncernen.