Arbetsplatsen

Medarbetare - vår främsta tillgång

Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Att ha trygga, kompetenta och trevliga kollegor och medarbetare är A och O för en framgångsrik och hållbar arbetsplats. Därför är våra medarbetares trivsel, engagemang och utveckling en viktig del i detta fokusområde i vårt hållbarhetsarbete inom fokusområdet socialt ansvar.

Vi arbetar för att våra ledare ska ha kunskap och förutsättningar för att i sin tur skapa förutsättningar för individuell tillväxt och trivsel hos våra medarbetare.

Cecilia Jungner, HR chef Soltech Energy

I vår uppförandekod berättar vi om våra bemötandeprinciper som är grundläggande och ligger till grund för vår interna kultur.

Vi arbetar utifrån en gemensam metodik med medarbetarundersökningar där våra medarbetares delaktighet i handlingsplaner för att bli en ännu bättre arbetsgivare är en nyckelfaktor. Gemensam metodik ger förutsättningar för våra chefer att leda hållbara arbetsplatser. Genom att agera och interagera så skapar vi tillsammans en fantastisk organisation.

 

 

Flera personer i arbetskläder på tak med solpaneler

Våra bemötandeprinciper

Alla ska kunna lyssna
Oavsett vem som befinner sig i närheten av ett samtal ska hen kunna lyssna och känna sig vid gott mod. Vi tilltalar varandra med respekt och talar om situationer och människor på ett respektfullt sätt.
Alla ska bli hörda
Vi respekterar varandra och ger utrymme för att lyssna på varandras åsikter, idéer och synpunkter. Det är också så vi kan säkerställa att vi ständigt utmanar och utvecklar oss och vår verksamhet.
Vi tar ansvar
Vi lever som vi lär och tar ansvar för varandra och vår verksamhet. Vi är pålitliga och gör det vi sagt att vi ska göra.