Vi integrerar solen i vardagen

Soltech är helhetsleverantören av solcellslösningar för dina behov

Solenergi har en enorm potential, inte minst för att samhället ska klara klimatutmaningen. Men tekniken för att fånga solens energi måste bli tillgänglig för många, många fler. Det ställer höga krav på oss i branschen att ta fram smartare, effektivare och framtidssäkrade solcellslösningar.

Soltech Energy

Soltech är ett förvärvs och utvecklingsbolag med dotterbolag inom solenergi, elteknik, takentreprenad, fasadentreprenad och elbilsladdning som drivs av starka entreprenörer. Strategin är att växa som koncern genom att attrahera de driftigaste företagsbyggarna och de bästa bolagen. Vår gemensamma styrka är att tillgodose behov och utveckla lösningar genom hela värdekedjan för effektiv solenergi. Tillsammans med kunder och investerare har vi siktet inställt på framtiden inom förnyelsebar energi.

 

Man i arbetskläder på tak med solpaneler

Hos oss finns alla typer av sollösningar

Känn dig trygg med att Soltechs kunniga rådgivare och skickliga installatörer hjälper dig att hitta rätt solcell och energilösning utifrån dina behov vare sig du är privatperson, fastighetsägare, industri eller markägare. Som helhetsleverantör tar vi även hand om optimering och styrning av din sollösning – allt för att maximera värdet av investeringen över tid.

Förvärv och samarbeten

I vår koncern samlar vi bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter. Vår gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan från försäljning till installation och optimering av solcellslösningar och effektiva lagringslösningar. Vi har siktet inställt på framtiden och att leverera förnyelsebar energi på ett modernt sätt till alla kunder. På så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Man och kvinna i kontorsmiljö

Innovation

Ett stort teknologiskt genombrott kan vara avgörande för att stoppa klimatförändringen. Därför uppmuntrar vi även andra innovatörer, stora som små, att samarbeta. Tillsammans samarbetar Soltech med flera andra aktörer på marknaden för att hitta nya möjligheter för nya gröna energilösningar och hur vi tillsammans skapar nästa generations hållbara energisystem.

Personer i arbetskläder sitter på tak klätt med solpaneler

Soltech är en solenergikoncern med samlade erfarenheter inom elteknik-, tak-, fasad-, ladd-, lagring och solenergibranscherna. Tillsammans skapar vi hållbara energilösningar för morgondagens samhälle. Våra bolag finns i Sverige, Spanien och Nederländerna.

Två män och en kvinna sitter vid bord i mötesrum

Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 78 000 aktieägare.

Åkerlandskap

Soltech verkar inom sektorn förnyelsebar energi med en vision att bidra till klimatomställningen genom att tillhandahålla olika solenergilösningar och energiomställningsprodukter. Vi hjälper våra kunder att gå från fossil energi till solenergi och arbetar även för innovation på framtidens energimarknad.

I filmen ovan ser du hur vi ser på framtiden med solen som plattform.