Lyssna till vårt panelsamtal från Expo 2020

 

Soltechs lösning i svenska paviljongen

Vår solenergianläggning är i drift och i full gång att producera grön el till den svenska paviljongen. Men hur går det egentligen till när elen produceras, optimeras och lagras? Och varför är den svenska paviljongen ett exempel på hur framtidens smarta fastigheter blir en del av energiomställningen?

Tillsammans med Ferroamp och Nilar berättar vi på Soltech om hur fastighetsägare och samhällsplanerare kan lösa energibehoven.

 

Expo 2020 i Dubai

Soltech är officiell sponsor till svenska satsningen på Expo 2020 i Dubai och visar upp våra innovativa solenergilösningar för soltak och solfasad i Sveriges paviljong

På den svenska paviljongen ”The Forest” är 500 m2 av taket att vara täckt av Soltechs produkt ”RooF” och 500 m2 av fasaden med Soltechs produkt ”Facade”. Paviljongen bygger på idén om det vidsträckta strövandet i skogen. Med förnyelsebar solenergi på tak och fasad blir energilösningen också oändlig och passar väl ihop med paviljongens koncept och det budskap som Sverige sänder till paviljongens besökare.

Samarbete i fokus med Ferroamp och Nilar

Co-creation är temat för allt som pågår i Svenska paviljongen under världsutställningen. Det har Soltech, Ferroamp och Nilar tagit fasta på och installtionen av solfasad och soltak görs med en integrerade och smarta lösningar som visualiserar de framtida energilösningarna, men också hur det faktiskt fungerar redan idag. Att skapa lokala energisystem med effektiva lagringsmöjligheter är A och O för framtidens ökade behov av förnyelsebar energi och här får vi möjlighet att visa det för världsutställningens besökare. Lär känna Ferroamp  Lär känna Nilar 

Estetik och energi!

"Projektet visar hur solenergilösningarna smälter samman design, estetik och hållbarhet för att paviljongens yttre ska vara en fröjd för ögat men även generera grön energi under utställningsperioden"

Anna berättar om integrerade soleneregilösningar på Expo 2020

Integrerade lösningar

Produkterna är sk byggnadsintegrerade solpaneler med en design som gör att tak och fasad både blir snygga och energieffektiva. Möjligheterna med integrerade solceller är många och det är en marknad med snabb tillväxt och stora behov. Målgrupperna är många och varje fastighet är unik och får en behovsanpassad lösning. För tak arbetar vi med både integrerade och klassiska utanpåliggande lösningar alltefter de krav som ställs på solenergianläggningen. Solfasader lämpar sig särskilt för fastigheter med större ytor såsom fabriks- och logistiklokaler eller läckra skol och idrottsanläggningar men också byggnader där känslan för omgivningen är viktigt för att få en trevlig samhällsmiljö.

Ny verklighet med solen i fokus

”Vi måste förbereda oss för en verklighet där världen, Sverige, och företagen återupptar verksamheten och där vardagslivet återgår till det normala efter Coronakrisen. Det är viktigt att kunna visa upp långsiktigt hållbara solenergilösningar som är estetiskt tilltalande och anpassade till modern design och arkitektur. Vi är övertygade om att den exponering och uppmärksamhet som våra produkter kommer att få i Dubai kommer leda till spännande affärsmöjligheter både i Sverige och internationellt, säger Stefan Ölander, VD för Soltech Energy"