Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • Soltech förvärvar 100 % av aktierna Soldags i Sverige AB

  Läs mer
 • Soltechs dotterbolag NP-Gruppen tecknar ramavtal med HBV som beräknas vara värt mellan 150-250 MSEK över tre år

  Läs mer
 • Soltech förvärvar 60 % av aktierna i Merasol AB

  Läs mer
 • Soltechs ASRE i Kina får ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 106,8 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Advanced SolTech har mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 100 MSEK

  Läs mer
 • SolTech Energys nya mål är att nå 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter år 2024

  Läs mer
 • SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 9,84 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 6,68 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Ny order för SolTechs ASRE i Kina ger 21,32 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport tredje kvartalet 2019

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för juli - september 2019

  Läs mer
 • Ny stororder för SolTechs ASRE i Kina ger 217,6 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • Ny order för SolTechs ASRE i Kina

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer om 125 MSEK

  Läs mer
 • SolTechs integrerade solceller väljs av Vattenfall

  Läs mer
 • Advanced SolTech har utsett Carnegie Investment Bank och DNB Markets till rådgivare vid den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

  Läs mer
 • SolTech förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Nyedal Solenergi

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport andra kvartalet 2019

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för april - juni 2019

  Läs mer
 • SolTechs ASRE i Kina får ny order från fastighetsbolag i hemstaden Hangzhou

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 108 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag i Kina tar ny order i Shanghai som ger 6,92 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTech Energy’s CFO lämnar bolaget under hösten

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 163,6 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTech Energy presenterar sina nuvarande återförsäljare där Svea Solar inte ingår

  Läs mer
 • Högtryck hos SolTechs dotterbolag med 34 MSEK i nya affärer

  Läs mer
 • SolTechs företrädesemission övertecknad med 333 procent. Beslut om övertilldelningsemission. Bolaget tillförs sammanlagt 100,2 MSEK före emissionskostnader.

  Läs mer
 • Kommuniké från årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 28 maj 2019

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag i Kina får ny order som ger 110,8 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTechs Kinaverksamhet landar ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 110 MSEK

  Läs mer
 • SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 39,4 MSEK under avtalstiden

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

  Läs mer
 • Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 74,2 MSEK för att finansiera expansion genom förvärv samt för att utveckla befintliga dotterbolag

  Läs mer
 • Kallelse till årstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • SolTechs Kinaaffär påverkas ej

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag Swede Energy vinner två affärer för 8,1 MSEK

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer

  Läs mer
 • Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport första kvartalet 2019

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för januari - mars 2019

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag ASAB rekryterar toppkraft

  Läs mer
 • SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 19,6 MSEK under avtalstiden på 20 år

  Läs mer
 • SolTechs Kinaverksamhet tar affär som ger 29,4 MSEK under avtalstiden på 20 år

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag Swede Energy får order på 8,1 MSEK från Lintex AB

  Läs mer
 • SolTechs svenska verksamhet ökar med 328% i första kvartalet 2019 jämfört med 2018

  Läs mer
 • Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt 465 MSEK årligen för SolTechs ASRE

  Läs mer
 • ADVANCED SOLTECH SWEDEN AB (PUBL) HAR ERHÅLLIT GODKÄNNANDE FÖR NOTERING AV OBLIGATIONER PÅ NASDAQ FIRST NORTH SUSTAINABLE BOND MARKET OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

  Läs mer
 • SolTechs Kinaverksamhet har tecknat en order som ger 30,6 MSEK över avtalsperioden

  Läs mer
 • SolTechs Kinaverksamhet har fått tre nya kunder

  Läs mer
 • SolTech förvärvar majoriteten i Swede Energy Power Solutions AB

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari – december 2018

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2018 SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • SolTech Energy får ytterligare order från Paradoumo Gruppen på 1,3 MSEK

  Läs mer
 • Advanced SolTechs gröna företagsobligation tecknades till 170 MSEK

  Läs mer
 • SolTechs ASRE ansluter 7,38 MW till nätet som ger 169 MSEK i intäkter under avtalets löptid på 20 år

  Läs mer
 • SolTech förvärvar majoriteten i NP-Gruppen

  Läs mer
 • SolTech förvärvar majoriteten i Nyedal Solenergi

  Läs mer