Vivianne Holm

Styrelseledamot sedan maj 2022

Erfarenhet

Vivianne Holm har omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn och har i olika roller tidigare arbetat med aktieanalys och Corporate finance samt som rådgivare med särskilt fokus på affärsutveckling, kapitalanskaffning och Investor Relations. Vivianne Holm är idag verksam genom styrelseuppdrag och aktiv investerare inom CleanTech.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga styrelseuppdrag

  • Styrelseledamot Advanced Soltech Sweden AB
  • Styrelseledamot i Hexicon AB

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Antal aktier i Soltech Energy Sweden AB

120 000