Anna Svensson

Innovationschef

Anna har varit verksam inom koncernen sedan 2015, där hon tillsammans med kollegor, samarbetspartners och leverantörer (inom juridik, finans och teknik) bland annat utvecklat olika byggnadsintegrerade solpanelslösningar (BIPV) från idé till produkt samt satt upp sju produktionslinor av BIPV lösningar/komponenter, både i Sverige och Kina. Idag ansvarar Anna för innovation och utveckling inom Soltech samt är Sverigerepresentant för IEA* PVPS Task 15 (BIPV).

Tidigare var Anna produktutvecklare på IKEA, egenföretagare med uppdragsgivare som exempelvis KTH, bedrivit miljöforskning på Svalbard samt tillsammans med ett team utvecklat en vätgasbil som presenterats för den tidigare presidenten Barack Obama.

* IEA – Internationella energirådet, ett fristående organ inom OECD med mål att minska samhällets beroende av olja. IEA fungerar som politisk rådgivare till sina medlemsstater, men arbetar idag även mot länder utanför OECD:s krets, som Kina och Indien, vilka ses som strategiskt viktiga samarbetspartners i energifrågor.

Utbildning

Master of Science i Teknisk Design vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Svetsingenjörsteknik vid KTH samt Juridik vid Juridicum på Stockholms universitet.

Övriga uppdrag

  • Sverigerepresentant i IEA PVPS – 15 (International Energy Agency Photovoltaic Power System – Task 15 Enabling Framework for the Development of BIPV), med syfte att sprida information och förenkla för industrin för byggnadsintegrerad solenergi på den svenska och den internationella marknaden.
  • Styrelseledamot i SOLVE, Solelforskningscentrum Sverige. SOLVE är ett konsortium av universitet, företag och organisationer i den offentliga sektorn som genomför samverkande forskningsprojekt som syftar till snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet.
  • Teknisk rådgivare i Svensk Solenergis Tekniska kommitté. Svensk Solenergi är en branschförening som med ca 260 professionella medlemsföretag representerar såväl den svenska solenergibranschen som flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.
  • Styrgruppsmedlem i Arctic Solar 2.0, som drivs av svenska forskningsinstitutet (RISE).
  • Deltar i innovationspanelen som drivs av KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

Antal aktier

Anna inkl. närstående
24 226 st aktier
227 500 optioner