Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2013 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i 5 länder och med en omsättning på ca 600 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Zacco AB (publ), Styrelseordförande I Advanced SolTech Sweden AB (publ) och styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd.
Styrelseordförande i NP-Gruppen AB, Swede Energy Power Solutions AB, Soltech Sales & Support AB, Territorium AB, Ölander Invest AB, SEPSSOLT AB.
Styrelseledamot i Soltech Energy Sweden AB (publ)

Antal aktier
Via bolag och privat, 1 362 286 st

Mats Holmfeldt

CFO sedan 2015

Mats har varit verksam inom bank och finansbranschen under 25 år med ledande befattningar och styrelseuppdrag inom bl.a. SEB, Swedbank och Intrum Justitia.
Under senare år har Mats även engagerat sig som rådgivare och styrelseledamot i ett antal start-ups och innovationsföretag inom flera branscher, men huvudsakligen inom FinTech och Green Finance. Mats har en gedigen erfarenhet av att leda såväl företag och verksamheter i Sverige och internationellt med över 800 anställda och 500 MDR i balansräkning, till Start-ups, från idé till lansering och kommersialisering.

Utbildning
Bl.a. Företagsekonomi och Nationalekonomi vid Stockholms Universitet och Styrelseutbildad hos Michael Berglund Board Value

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Paynova AB (publ). noterat på NGM, Nordic Growth Market

Antal aktier
64 769

Anna Svensson

Innovationschef och t.f CMO sedan 2019

Anna har en bakgrund som produktutvecklare på IKEA. Hon har även varit egenföretagare med uppdragsgivare som exempelvis KTH och var med i utvecklingen av en vätgasdriven prototypbil och gjort miljöstudier i den arktiska miljön på Svalbard.

År 2015 kom Anna till Soltech Energy. Här har hon bland annat utvecklat soltak-lösningarna ShingEl och RooF och dess passbitar. Mellan 2016-2018 har hon satt upp sju stycken produktionslinor, fyra i Sverige och tre i Kina. Idag driver Anna Soltech LABS och är t.f. marknadschef (CMO).

Utbildning

Master of Science i Teknisk Design vid KTH, studerat Svetsingenjörsteknik vid KTH och Juridik vid Juridicum vid SU.

Övriga uppdrag

  • BIPV gruppen, syfte att sprida information och förenkla för industrin för byggnadsintegrerade solenergi på den svenska och den internationella marknaden, genom organisationen IEA pvps
  • Deltar i innovationspanelen som drivs av KTH

Antal aktier
0

Christer Larsson

Chief Mergers and Acquisitions sedan 2019

Christer har varit verksam inom koncernen sedan 2011. Idag ansvarar han för det operationella och strategiska arbetet för koncernens företagsförvärv. Tidigare var Christer verksam som Affärsutvecklare och VD för helägt dotterbolag inom koncernen. Dessförinnan var han VD och grundare för bolag inom entreprenadbranschen.

Utbildning
Christer innehar kandidatexamen från Stockholms universitet med företagsekonomi som inriktning.

Övriga uppdrag
Ledamot i Soltech Sales & Support. Ledamot i NP Gruppen. Ledamot i Swede Energy power Solutions. Ledamot i Merasol. Ledamot i Soldags.

Antal aktier
102 333 st.