Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i 6 länder och med en omsättning på ca 900 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i följande bolag:
365zon
Afsens Fastighetsbolag AB
E-mobility (Kalema E-mobility AB)
Elektrikerna Västra Götaland AB
Essaglas & Aluminium AB
Falu Plåtslageri AB
Fasadsystem i Stenkullen AB
Provektor Sweden AB
Rams El AB
SEPSSOLT AB
Soldags i Sverige AB
Soltech Sales & Support AB
Soltech Energy Solutions 1988 AB
SUD Renovables
Takab i Jönköping AB
Tak & Bygg i Falun AB
Takbyrån i Alingsås AB
Territorium AB
TGs El AB
Wettergrens Tak och Plåtslageri AB
Ianua Invest AB

Styrelseledamot i följande bolag:
Advanced SolTech Sweden AB (publ)
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Takorama AB
Zacco A/S (publ)

Antal aktier
Via bolag och privat, 1 451 637 st

Patrik Hahne

COO

Patrik besitter mångårig erfarenhet av affärsutveckling i bolag i gränslandet mellan grön teknik och entreprenörskap. Han har en lång bakgrund inom företagsledning med flertalet olika VD- och styrelseroller både i Sverige, Norden och Asien samt flera olika koncernledningspositioner. Patrik arbetade i över nitton år i Addtechkoncernen med både förvärv, onboardning och samarbeten/synergier mellan dotterbolag. Senast kommer han från cleantechbolaget Enequi som han var med och startade. Enequi arbetar med energioptimering och effektbalansering i fastigheter med egna patent via energilager.

Utbildning:

KTH, IFL, Handelshögskolan i Stockholm Corporate Governance.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i följande bolag:
Annelunds Tak AB
Din Takläggare i Värmland – Dalsland Aktiebolag
Ljungs Sedum Entreprenad AB
Miljö & Energi Ansvar Sverige AB
Takrekond i Kalmar AB
Takrekond i Småland AB
Takorama AB

Styrelseledamot i följande bolag:
365zon
Afsens Fastighetsbolag AB
E-mobility (Kalema E-mobility AB)
Elektrikerna Västra Götaland AB
Essaglas & Aluminium AB
Falu Plåtslageri AB
Fasadsystem i Stenkullen AB
Provektor Sweden AB
Rams El AB
Soldags i Sverige AB
Soltech Energy Solutions 1988 AB
SUD Renovables
Takab i Jönköping AB
Tak & Bygg i Falun AB
TGs El AB
Wettergrens Tak och Plåtslageri AB

Antal aktier:

100 014 st

Niclas Lundin

CFO 

Niclas har lång bakgrund som auktoriserad revisor på Deloitte med klienter inom bland annat energi och detaljhandel. Han har även arbetat med diverse olika börsnoterade bolag på både Firsth North och OMX Stockholm. Niclas har en bred erfarenhet som spänner över flertalet olika branscher samt ägar- och koncernstrukturer.

De senaste åren har Niclas arbetat som CFO på företag under omställning och i förändring. Där har Niclas via både ledningsgrupper och styrelse varit drivande i att utveckla både finansorganisationen och övriga verksamheten vidare till nästa steg.

Utbildning
Bl.a Handelshögskolan vid Umeå Universitet, U.S.B.E, Ekonomie magisterexamen i redovisning och finansiering samt Novare leadership academy – beyond the numbers

Antal aktier

4 000 st

 

Anna Svensson

Innovationschef

Anna har varit verksam inom koncernen sedan 2015, där hon tillsammans med kollegor, samarbetspartners och leverantörer (inom juridik, finans och teknik) bland annat utvecklat olika byggnadsintegrerade solpanelslösningar (BIPV) från idé till produkt samt satt upp sju produktionslinor av BIPV lösningar/komponenter, både i Sverige och Kina. Idag ansvarar Anna för innovation och utveckling inom Soltech samt är Sverigerepresentant för IEA* PVPS Task 15 (BIPV).

Tidigare var Anna produktutvecklare på IKEA, egenföretagare med uppdragsgivare som exempelvis KTH, bedrivit miljöforskning på Svalbard samt tillsammans med ett team utvecklat en vätgasbil som presenterats för president Obama.

* IEA – Internationella energirådet, ett fristående organ inom OECD med mål att minska samhällets beroende av olja. IEA fungerar som politisk rådgivare till sina medlemsstater, men arbetar idag även mot länder utanför OECD:s krets, som Kina, Indien och Ryssland, vilka ses som strategiskt viktiga samarbetspartners i energifrågor.

Utbildning

Master of Science i Teknisk Design vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Svetsingenjörsteknik vid KTH samt Juridik vid Juridicum på Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag

  • Sverige representant i IEA PVPS – 15 (International Energy Agency Photovoltaic Power System – Task 15 Enabling Framework for the Development of BIPV), med syfte att sprida information och förenkla för industrin för byggnadsintegrerade solenergi på den svenska och den internationella marknaden
  • Teknisk rådgivare i Svensk Solenergis Tekniska kommitté. Svensk Solenergi är en branschförening som med ca 260 professionella medlemsföretag representerar såväl den svenska solenergibranschen som flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.
  • Styrgruppsmedlem i Arctic Solar 2.0, som drivs av Svenska forskningsinstitutet (RISE)
  • Deltar i innovationspanelen som drivs av KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

Antal aktier

Anna inkl. närstående 19 426 st aktier

Soltech Innovation

Josefin Sollander

Kommunikationschef

Josefin har arbetat med kommunikation under hela sitt yrkesverksamma liv och erfarenheterna är många inom kommunikationsområdet bland annat i ledande befattningar som marknadschef och global sponsring och eventchef inom SEB och som sponsring och affärsutvecklingsansvarig på stiftelsen Skansen. Josefin har också drivit eget bolag i några år.
Fokus har alltid varit att utveckla strategier för effektiv kommunikation, co-branding, 360 marknadsföring, varumärkesstrategi, brand experience, sponsring, event management och dessa erfarenheter kommer vara värdefulla i utvecklingen av Soltechs varumärke och att driva koncernen vidare i en verklighet där fossilfri energi är avgörande för en hållbar framtid.

Utbildning
Fil kand ekonomi, Stockholms universitet ,
Institutet för högre reklam och kommunikationsutbildning , IHR vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag
– Ordförande i Föreningen Briggen Tre Kronor
– Styrelseledamot, valberedning i Scoutkåren Mälarscouterna.

Antal aktier
< 1000 aktier

Oscar Nelson

Förvärvschef

Oscar har 20 års erfarenhet av affärsutveckling och strategiarbete. Han började sin karriär i konsultbranschen och har därefter verkat inom telekom och IT, som anställd både på mindre tillväxtbolag och på storföretag som Ericsson. Under de senaste åren har Oscar arbetat i företagsledande befattningar på en rad teknikbolag i mjukvarubranschen, med övergripande ansvar för ekonomi, finansiering, kanalstrategier och partnerskap samt strukturaffärer. Med sin mångåriga egna erfarenhet som entreprenör har Oscar en personlig förståelse för de företagsbyggare som står bakom många av de bolag som Soltech förvärvar. Han har gedigen erfarenhet av att driva igenom företagsaffärer från start till mål, både på köparsidan och säljarsidan. Han har även ansvarat för flera integrationsprocesser, med fokus på legala aspekter likväl som kommersiella och organisatoriska områden, i samband med sammanslagningar av bolag inom både solenergi och andra branscher.

Utbildning
Civilekonom, Magisterexamen i marknadsföring, Högskolan i Gävle

Antal aktier
Oscar inkl. närstående 23 400 st aktier

Cecilia Jungner

HR-chef

Cecilia har under många år verkat som ledare inom bemannings- och rekryteringsbranschen. Hon har ständigt kombinerat affärsledarskap med HR i sina roller och har haft flera ledande befattningar som exempelvis Regional Director och Head of Business Concept Development. Cecilia har arbetat i det lilla startupbolaget som blivit förvärvat till nordisk och därefter global koncern och är van vid snabbföränderliga sammanhang ur ett HR-perspektiv. Cecilia har även arbetat på Fryshuset som Kunskapsområdeschef inom Arbete och Entreprenörskap.

Med ett genuint intresse för internkultur och att operativt konkretisera aktiviteter för att nå strategiska mål fokuserar hon på medarbetarengagemang i kombination med korrekta villkor, tydlighet, resultat och affärsnytta.

Utbildning
Stockholms Universitet, Personal, Arbete och Organisation

Antal aktier
0