Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2013 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i 5 länder och med en omsättning på ca 600 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Zacco AB (publ), Styrelseordförande I Advanced SolTech Sweden AB (publ) och styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd.
Styrelseordförande i NP-Gruppen AB, Swede Energy Power Solutions AB, Soltech Sales & Support AB, Territorium AB, Ölander Invest AB, SEPSSOLT AB.
Styrelseledamot i Soltech Energy Sweden AB (publ)

Antal aktier
Via bolag och privat, 1 362 286 st

Niclas Lundin

CFO 

Niclas har lång bakgrund som auktoriserad revisor på Deloitte med klienter inom bland annat energi och detaljhandel. Han har även arbetat med diverse olika börsnoterade bolag på både Firsth North och OMX Stockholm. Niclas har en bred erfarenhet som spänner över flertalet olika branscher samt ägar- och koncernstrukturer.

De senaste åren har Niclas arbetat som CFO på företag under omställning och i förändring. Där har Niclas via både ledningsgrupper och styrelse varit drivande i att utveckla både finansorganisationen och övriga verksamheten vidare till nästa steg.

Utbildning
Bl.a Handelshögskolan vid Umeå Universitet, U.S.B.E, Ekonomie magisterexamen i redovisning och finansiering samt Novare leadership academy – beyond the numbers

Antal aktier
405 st

Anna Svensson

Innovationschef 

Anna har en bakgrund som produktutvecklare på IKEA. Hon har även varit egenföretagare med uppdragsgivare som exempelvis KTH och var med i utvecklingen av en vätgasdriven prototypbil och gjort miljöstudier i den arktiska miljön på Svalbard.

År 2015 kom Anna till Soltech Energy. Här har hon bland annat utvecklat soltak-lösningarna ShingEl och RooF och dess passbitar. Mellan 2016-2018 har hon satt upp sju stycken produktionslinor, fyra i Sverige och tre i Kina. Idag driver Anna Soltech LABS.

Utbildning

Master of Science i Teknisk Design vid KTH, studerat Svetsingenjörsteknik vid KTH och Juridik vid Juridicum vid SU.

Övriga uppdrag

• BIPV gruppen, syfte att sprida information och förenkla för industrin för byggnadsintegrerade solenergi på den svenska och den internationella marknaden, genom organisationen IEA pvps.

• Deltar i innovationspanelen som drivs av KTH.

Antal aktier
0

Christer Larsson

Chief Mergers and Acquisitions

Christer har varit verksam inom koncernen sedan 2011. Idag ansvarar han för det operationella och strategiska arbetet för koncernens företagsförvärv. Tidigare var Christer verksam som Affärsutvecklare och VD för helägt dotterbolag inom koncernen. Dessförinnan var han VD och grundare för bolag inom entreprenadbranschen.

Utbildning
Christer innehar kandidatexamen från Stockholms universitet med företagsekonomi som inriktning.

Övriga uppdrag
Ledamot i Soltech Sales & Support. Ledamot i NP Gruppen. Ledamot i Swede Energy power Solutions. Ledamot i Merasol. Ledamot i Soldags.

Antal aktier
102 333 st.

Josefin Sollander

Kommunikationschef

Josefin har arbetat med kommunikation under hela sitt yrkesverksamma liv och erfarenheterna är många inom kommunikationsområdet bland annat i ledande befattningar som marknadschef och global sponsring och eventchef inom SEB och som sponsring och affärsutvecklingsansvarig på stiftelsen Skansen. Josefin har också drivit eget bolag i några år.
Fokus har alltid varit att utveckla strategier för effektiv kommunikation, co-branding, 360 marknadsföring, varumärkesstrategi, brand experience, sponsring, event management och dessa erfarenheter kommer vara värdefulla i utvecklingen av Soltechs varumärke och att driva koncernen vidare i en verklighet där fossilfri energi är avgörande för en hållbar framtid.

Utbildning
Fil kand ekonomi, Stockholms universitet ,
Institutet för högre reklam och kommunikationsutbildning , IHR vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag
– Ordförande i Föreningen Briggen Tre Kronor
– Styrelseledamot, valberedning i Scoutkåren Mälarscouterna.

Antal aktier
0