Stefan Ölander

VD sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2011

Stefan är en av de största investerarna i Soltech och har varit styrelseledamot sedan 2011 varav styrelseordförande mellan 2012 och 2018. Stefan har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom SEB och Kinnevik. Stefan är också grundare av Rewir, som var Sveriges ledande varumärkesbyrå under 2000-talet. Stefan sålde Rewir 2006 till Intellecta-koncernen, listat på Stockholmsbörsen. Stefan verkade till och med hösten 2010 som VD för Rewir och Styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark. Stefan investerade även i Zacco 2011. Zacco är ett ledande konsultbolag inom immaterialrätt med verksamhet i 6 länder och med en omsättning på ca 900 mkr. Stefan är idag en av de tre största ägarna av Zacco och sitter i styrelsen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och Styrelseordförande i Zacco.

Utbildning
Gymnasieekonom

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i följande bolag:
Soltech Sales & Support AB
NP-Gruppen AB
Swede Energy Power Solutions AB
SEPSSOLT AB
Soldags i Sverige AB
Takorama AB
Fasadsystem i Stenkullen AB
Territorium AB
Ölander Invest AB
Miljö & Energi Ansvar Sverige AB
Takrekond AB
Din Takläggare i Värmland AB
Annelunds Tak AB
Ljungs Sedum Entreprenad AB
Provektor Sweden AB
Rams El AB
Takbyrån i Alingsås AB
Wettergrens Tak och Plåtslageri AB
NEAB Gruppen AB

Styrelseledamot i följande bolag:
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Zacco A/S (publ)
Advanced SolTech Sweden AB (publ)

Antal aktier
Via bolag och privat, 1 379 419 st

Patrik Hahne

COO

Patrik besitter mångårig erfarenhet av affärsutveckling i bolag i gränslandet mellan grön teknik och entreprenörskap. Han har en lång bakgrund inom företagsledning med flertalet olika VD- och styrelseroller både i Sverige, Norden och Asien samt flera olika koncernledningspositioner. Patrik arbetade i över nitton år i Addtechkoncernen med både förvärv, onboardning och samarbeten/synergier mellan dotterbolag. Senast kommer han från cleantechbolaget Enequi som han var med och startade. Enequi arbetar med energioptimering och effektbalansering i fastigheter med egna patent via energilager.

Utbildning:

KTH, IFL, Handelshögskolan i Stockholm Corporate Governance.

Antal aktier:

41 379 st

Niclas Lundin

CFO 

Niclas har lång bakgrund som auktoriserad revisor på Deloitte med klienter inom bland annat energi och detaljhandel. Han har även arbetat med diverse olika börsnoterade bolag på både Firsth North och OMX Stockholm. Niclas har en bred erfarenhet som spänner över flertalet olika branscher samt ägar- och koncernstrukturer.

De senaste åren har Niclas arbetat som CFO på företag under omställning och i förändring. Där har Niclas via både ledningsgrupper och styrelse varit drivande i att utveckla både finansorganisationen och övriga verksamheten vidare till nästa steg.

Utbildning
Bl.a Handelshögskolan vid Umeå Universitet, U.S.B.E, Ekonomie magisterexamen i redovisning och finansiering samt Novare leadership academy – beyond the numbers

Antal aktier

4 000 st

 

Anna Svensson

Innovationschef

Anna har varit verksam inom koncernen sedan 2015, där hon tillsammans med kollegor, samarbetspartners och leverantörer (inom juridik, finans och teknik) bland annat utvecklat olika byggnadsintegrerade solpanelslösningar (BIPV) från idé till produkt samt satt upp sju produktionslinor av BIPV lösningar/komponenter, både i Sverige och Kina. Idag ansvarar Anna för innovation och utveckling inom Soltech samt är Sverigerepresentant för IEA* PVPS Task 15 (BIPV).

Tidigare var Anna produktutvecklare på IKEA, egenföretagare med uppdragsgivare som exempelvis KTH, bedrivit miljöforskning på Svalbard samt tillsammans med ett team utvecklat en vätgasbil som presenterats för president Obama.

* IEA – Internationella energirådet, ett fristående organ inom OECD med mål att minska samhällets beroende av olja. IEA fungerar som politisk rådgivare till sina medlemsstater, men arbetar idag även mot länder utanför OECD:s krets, som Kina, Indien och Ryssland, vilka ses som strategiskt viktiga samarbetspartners i energifrågor.

Utbildning

Master of Science i Teknisk Design vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Svetsingenjörsteknik vid KTH samt Juridik vid Juridicum på Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag

  • Sverige representant i IEA PVPS – 15 (International Energy Agency Photovoltaic Power System – Task 15 Enabling Framework for the Development of BIPV), med syfte att sprida information och förenkla för industrin för byggnadsintegrerade solenergi på den svenska och den internationella marknaden
  • Teknisk rådgivare i Svensk Solenergis Tekniska kommitté. Svensk Solenergi är en branschförening som med ca 260 professionella medlemsföretag representerar såväl den svenska solenergibranschen som flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.
  • Styrgruppsmedlem i Arctic Solar 2.0, som drivs av Svenska forskningsinstitutet (RISE)
  • Deltar i innovationspanelen som drivs av KTH (Kungliga Tekniska Högskolan).

Antal aktier

2500 st

Soltech Innovation

Josefin Sollander

Kommunikationschef

Josefin har arbetat med kommunikation under hela sitt yrkesverksamma liv och erfarenheterna är många inom kommunikationsområdet bland annat i ledande befattningar som marknadschef och global sponsring och eventchef inom SEB och som sponsring och affärsutvecklingsansvarig på stiftelsen Skansen. Josefin har också drivit eget bolag i några år.
Fokus har alltid varit att utveckla strategier för effektiv kommunikation, co-branding, 360 marknadsföring, varumärkesstrategi, brand experience, sponsring, event management och dessa erfarenheter kommer vara värdefulla i utvecklingen av Soltechs varumärke och att driva koncernen vidare i en verklighet där fossilfri energi är avgörande för en hållbar framtid.

Utbildning
Fil kand ekonomi, Stockholms universitet ,
Institutet för högre reklam och kommunikationsutbildning , IHR vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag
– Ordförande i Föreningen Briggen Tre Kronor
– Styrelseledamot, valberedning i Scoutkåren Mälarscouterna.

Antal aktier
0