Hej,

Tack för att du valt att ta dig tid och svara på våra frågor kring energi med fokus på sol.

Fossilfria lösningar med bland annat vindkraft och solenergi är en mycket aktuell fråga just nu för hela samhället. Elektrifiering, kapacitetsbrist i elnäten och olika typer av regleringar gör företag och samhällsinstitutioner mycket intresserade av utbyggnad av befintligt nät men också andra lösningar för att bli egenförsörjande på el samtidigt som kapacitetsbrister kan undvikas med anpassade lagringslösningar.

Inom Soltech har vi alla typer av kunder, från privatpersoner till samhällsutvecklare. Vi vill gärna veta mer om era tankar i energifrågor relaterade till er verksamhet och hoppas att du vill svara på våra frågor. Som en del i samhället är det viktigt att veta hur ni tänker kring er verksamhet och energifrågor. Undersökningen tar ca 7-10 minuter.

Svaren är anonyma, men om du vill få våra nyhetsbrev framöver, där vi kommer presentera resultatet, så kan du i efterhand på anmäla dig på vår hemsida. Resultatet kommer vi även berätta mer om i kommande artiklar på vår hemsida under våren.

Tack på förhand!

Hälsningar
Stefan Ölander, VD Soltech Energy

I vilken utsträckning funderar ni på vilken energiförsörjning ert företag har idag?
Arbetar ni med att minska ert klimatavtryck?
I vilken utsträckning anser du att era anställda vill att ni som företag minskar ert klimatavtryck?
Gör ni idag investeringar för att gå över till mer förnyelsebar energi som t.ex. solcellsanläggning på taket?
I vilken utsträckning har ert företag drabbats av kapacitetsbristen i elnätet?
Har den senaste tidens nyhetsrapportering om elbristen ökat oron för er framtida elförsörjning?
Har coronapandemin ökat er vilja att bli egenförsörjande sett till energiförsörjning?
Tror ni att ert företag kommer att konsumera mer el i framtiden än vad ni gör idag?
Om ni inte är det idag, har ni funderat på att bli egenproducenter av solenergi och på så sätt bli självförsörjande?
Har ni övervägt solparker i anslutning fastigheter om ni har outnyttjad markyta?
Tycker ni att det idag är enkelt att flytta energi mellan era egna anläggningar om det är så att ni har solceller?
Riksdagen har beslutat om tydliga mål för energipolitiken, att vi 2040 har en 100 procent förnybar elproduktion. Vem bär det tyngsta ansvaret för att vi ska lyckas uppnå detta? (Flerval)
Skatten på egenanvänd el har varit debatterad de senaste åren. Anser du att Sverige bör ta bort skatten på egenanvänd el som enbart används i den egna fastigheten?
Har du någon spontan kommentarer eller tanke?Skriv gärna med detta här