Hej,

Tack för att du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Vi hoppas att du har nytta av den information som vi skickar i denna kanal.

Solenergi är en mycket aktuell fråga just nu för både samhället, företag och privatpersoner. För privatpersoner kom det i januari 2021 ett nytt grönt energiavdrag som gör många intresserade av att veta mer och kanske skaffa en solcellsanläggning till sin fastighet och därmed effektivisera sina energikostnader och samtidigt bidra till den gröna omställningen.

Vi på Soltech vill veta mer om vad du tycker och tänker om solenergi och genomför nu en undersökning i egen regi. Resultatet hoppas vi kommer hjälpa Soltech, och hela solenergibranschen, i vår utveckling och framtida verksamhetsplanering.

Oavsett vad dina egna planer är kring solenergi vill vi gärna veta vad du tycker och hoppas att du vill svara på våra frågor. Undersökningen tar ca 5-7 minuter att besvara.

Resultatet kommer vi sedan berätta mer om under våren i kommande artiklar som du får del av.

Tack på förhand!

Hälsningar
Stefan Ölander, VD Soltech Energy

Vilken förnyelsebar energikälla tror du kommer att producera mest el i Sverige i framtiden?
Vilken förnyelsebar energikälla skulle du vilja att din energi kommer ifrån i framtiden?
Har du solpaneler på något hus/fastighet idag?
Hur stor del av Sveriges energimix tror du utgörs av solenergi?
Hur goda förutsättning för solenergi tror du att Sverige har?
Hur viktig är klimatfrågan för dig?
Har den senaste tidens nyhetsrapportering om elbrist ökat din oro för den framtida elförsörjningen?
Vilka är de största hindren för svensk solenergi enligt dig? (Flerval)
Skulle du kunna tänka dig att investera i solceller/solpaneler det kommande året?
Om du bor i en bostadsrätt, har er bostadsrättsförening investerat i solceller?
Känner du till möjligheten att sälja egenproducerad energi till elbolagen och få skattereduktion?
Det finns olika sätt att få en solenergianläggning lönsam på kort och lång sikt, vilka möjligheter känner du till? (Flerval)
Tror du att Sverige kommer att nå sina energimål, 100 procent förnybar energiproduktion år 2040?
Äger du idag en elbil eller har planer att skaffa en inom det närmsta året?
Riksdagen har beslutat om mål för energipolitiken, att vi 2040 ska ha en 100 procent förnybar elproduktion. Vem bär det tyngsta ansvaret för att vi ska lyckas uppnå detta? (Flerval)
Skulle du överväga batterilagring för att bli 100% egenförsörjande på el?
Har du koll på vilka gröna teknikavdrag du som privatperson kan använda för att få lättnader på din kostnad för att installera solceller, lagra egenproducerad energi och laddningspunkter till fordon?
Har du någon spontan kommentarer eller tanke? Skriv gärna med detta här